Adatvédelmi irányelvek

Tájékoztató a https://ethnicrelations.ro/ látogatóinak személyes adatainak a Roundtable on Ethnic Relations szövetség által való feldolgozásáról

I. Általános információk
Mi, a Roundtable on Ethnic Relations Szövetség, képviseljük az üzemeltetőt az előírásoknak megfelelően, következésképpen mi vagyunk felelősek az Öntől gyűjtött személyes adatok feldolgozásáért. Ha kérdése van az adatfeldolgozással kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk a szociális központ címén vagy e-mailben a gdpr@ethnicrelations.ro címen.
A személyes adatok bizalommal kezelése a Roundtable on Ethnic Relations Szövetségének (CCIR Business Center din Bucuresti, Bd. Octavian Goga nr. 2, sector 3, Tronsonul ill, et. 12, CUI  39447145, telefon 0728766789) egyik fő gondja.
Ennek a dokumentumnak az a szerepe, hogy tájékoztatja Önt személyes adatainak feldolgozásáról amennyiben https://ethnicrelations.ro/ használója.

II. Feldolgozott személyes adatok kategóriái
Ha Ön a https://ethnicrelations.ro/ látogatója, akkor a Roundtable on Ethnic Relations szövetség feldolgozza a személyes adatait, amelyet Ön közvetlenül a webhely használatakor nyújt, mint például a Kapcsolatfelvétel részben megadott információk vagy ahogyan a weboldalt használja.

III. A feldolgozás célja és indokai
Ha Ön a weboldal látogatója, a Roundtable on Ethnic Relations egyesület a személyes adatait az alábbi módon dolgozza fel:

 • Marketing tevékenység, illetve a távközlési kommunikációs módok (e-mail, sms) útján történő közvetítése azon termékeknek és szolgáltatásoknak, melyeket a Roundtable on Ethnic Relations egyesület kínál

Indok: Az adatok feldolgozására ezen célból szükség van az Ön beleegyezésére, ha úgy dönt, hogy megadja azt.
Kifejezheti hozzájárulását az adatok feldolgozásához a megfelelő rovatok kitöltésével és a webhely hírlevelére feliratkozásával. A kereskedelmi hírközlést tartalmazó e-mailek / SMS-ek végén az ennek megfelelő opció használatával lehet leiratkozni a hírlevélről.

Az e célból nyújtott információ önkéntes. A személyes adatok marketing tevékenységgel kapcsolatos feldolgozásának engedélyezésének megtagadása nem jár negatív következményekkel.

 • Különböző elemzések és a webhely működésével kapcsolatos jelentések elvégzése céljából, a honlap használata által kiváltott élmény javításának érdekében.

Indok: Az e célból történő adatfeldolgozásnak az alapja a Roundtable on Ethnic Relations szövetség legitim érdeke, hogy folyamatosan javítsa az ügyfelek weboldalon szerzett élményét.
Az e célból nyújtott információ önkéntes. A személyes adatok megadásának megtagadása nem jár negatív következményekkel.

 • Panaszok, reklamációk orvoslása és a forgalom figyelemmel kísérése, valamint a webhely által kínált tapasztalatok javítása

Indok: Az adatok ilyen módú feldolgozása a Roundtable on Ethnic Relations szövetség törvényes érdekeit szolgálja a honlap helyes működésének biztosítása, illetve az ügyfelek weboldalon szerzett tapasztalatának folyamatos javítása érdekében, beleértve a különböző megjegyzések, kérdések vagy reklamációk orvoslását is.
Az e célból nyújtott információ önkéntes. A személyes adatok megadásának megtagadása nem jár negatív következményekkel.

IV. Az adatfeldolgozás időtartama
A Roundtable on Ethnic Relations szövetség csak abban az esetben dolgozza fel a személyes adatait, amennyiben a fent említett célok valamelyikének megvalósításához szükséges.
A marketinges célokhoz szükséges személyes adatokat a beleegyezésének érvényességi idejében, illetve a visszavonás időpontjáig dolgozzák fel.

Ha visszavonja a személyes adatok feldolgozására irányuló szándékát marketing célokra, akkor a Roundtable on Ethnic Relations szövetség beszünteti az Ön személyes adatainak e célra történő feldolgozását, anélkül, hogy az előzetesen feldolgozott információkat befolyásolná, melyeket a a beleegyezés megvonása előtt lettek feldolgozva.

V. Személyes adatok nyilvánosságra hozása
A feldolgozás céljainak kielégítése érdekében a Roundtable on Ethnic Relations szövetség megoszthatja a személyes adatait olyan partnerekkel vagy harmadik felekkel, akik támogatnak bennünket a weboldalunk tevékenységének fejlesztésében (például: informatikai szolgáltatók) vagy a központi / helyi hatóságokkal az alábbi esetekben:

 • amennyiben szükséges a weboldal adminisztrációjára való tekintettel;
 • amennyiben szükséges a honlap karbantartására, személyre szabására és fejlesztésére, valamint a weboldalon végzett szolgáltatások javítására;
 • amennyiben szükséges adatok elemzése, tesztelése és kutatására, a felhasználási és aktivitási tendenciák nyomon követéséhez, a biztonsági jellemzők és a felhasználók bejelentkezésének fejlesztéséhez;
 • amennyiben megfelel a kereskedelmi forgalomba hozatalról a törvény által előírt feltételeknek és korlátozásoknak;
 • amikor a személyes adatok kinyilvánítását törvény írja elő, stb.

VI. Személyes adatok továbbítása
A felhasználó által a szövetségnek nyújtott személyes adatokat nem továbbítják az Európai Unión kívüli harmadik feleknek vagy nemzetközi szervezeteknek.

VII. Felhasználói jogok
A személyes adatok feldolgozásáról szóló rendelet alapján, mint látogató, a következő jogokat élvezheti:

 1. A tájékoztatáshoz való jog, illetve a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos tevékenységek részleteiről való tájékoztatásról, a fentiek szerint;
 2. Az információhoz való hozzáférés joga, illetve jog ahhoz, hogy a szövetség megerősítse az Ön személyes adatainak feldolgozását, továbbá az adatfeldolgozási módszerek azon részleteihez hozzáférés, amelyek alapján az információkat feldolgozzák, a feldolgozás célját, a címzettet vagy ezen adatok címzettjeinek kategóriáit, stb.
 3. Javításhoz való jog, illetve a pontatlan / nem indokolt személyes adatok késedelem nélküli korrekciójához való jog, valamint a hiányos adatok kitöltéséhez való jog. A helyreigazítást / kiegészítést minden olyan címzettel közlik, amelynek az adatot továbbították, kivéve akkor, amikor ez lehetetlen, vagy aránytalan erőfeszítéseket feltételez.
 4. Az adatok törléséhez való jog, indokolatlan késedelmek nélkül, („elfelejtéshez való jog”), amikor életbe lép egy a következő esetek közül:
 • a gyűjtött adatok többé már nem szükségesek feldolgozási célok eléréséhez;
 • ha a hozzájárulás visszavonódik és nem létezik más jogi indok a feldolgozás folytatására;
 • amikor a célszemély ellenzi a feldolgozást és nincsenek legitim indítékok, amely döntését felülírnák;
 • amikor a személyes adatokat illegálisan dolgozták fel;
 • amikor a személyes adatokat törölni kell bármilyen jogi kötelezettség betartása érdekében;
 1. A feldolgozás korlátozásának joga, amennyiben:
 • a célszemély vitatja olyan adatok pontosságát, amely egy utólag leellenőrizhető időszakban lettek gyűjtve;
 • a feldolgozás jogellenes és a célszemély ellenzi a személyes adatok törlését; kérve ehelyett a felhasználásuk korlátozását;
 • az üzemeltetőnek már nincs szüksége a személyes adatok bármilyen feldolgozási célra, és a célszemély felkéri a szövetséget egy törvény megállapítására, gyakorlására vagy védelmére bíróság előtt; vagy
 • a célszemély ellenezte a feldolgozást (kivévee a közvetlen marketinget) azon időszakra vonatkozóan, amikor ellenőrizni lehet, hogy az üzemeltető törvényes jogai felsőbbrendűek-e a célszemély jogaira való tekintettel.
 1. Az adatok hordozhatóságának joga, illetve (i) a személyes adatokhoz való hozzájutás joga egy olvasható, strukturált módon, (ii) a személyes adatok a szövetség által való átruházása más adathasználónak, amennyiben a törvény megengedi;
 2. Ellenállási jog – a feldolgozási tevékenységekhez, ezen jog gyakorolható egy kérés benyújtásával a következő pontok szerint:
 • bármikor, minden egyes személy sajátos helyzetére vonatkozó okokból, kivéve, ha a szövetség bizonyítani tudja, hogy jogszerű és kényszerítő indokokkal bír a feldolgozásra való tekintetben, amennyiben ezek felsőbbrendűek a célszemély jogainál vagy a cél a bíróságon egy jog megállapítása, gyakorlása vagy védelme;
  • Bármikor, ingyenesen és indokolatlanul, ha a gyűjtött adatok közvetlen marketing célokra kerülnek feldolgozásra, amenniben úgy dönt, hogy visszavonja a beleegyezését.
 1. Az a jog, hogy ne kelljen automatikus önálló határozat tárgyát képeznie, nevezetesen azt a jogot, ne hozhassanak létre az Ön adataival a profiloat létrehozását is, amely az érintettre nézve joghatást vált ki,
 2. A jog, hogy a Nemzeti Adatvédelmi Hatósághoz (B-dul General Gheorghe Magheru nr.28-30, sector 1, București, cod poștal 010336, tel: 0040318059211) vagy bírósághoz fordulhasson, amennyiben az Ön személyes adatait bármilyen illegális módon használták, miután közölték a Roundtable on Ethnic Relations szövetséggel először.

VIII. A személyes adatok biztonsága
Figyelembe véve a feldolgozás kontextusát és céljait, a végrehajtás költségeit és a feldolgozott adatkategóriák által felvetett kockázatot, a Roundtable on Ethnic Relations szövetség technikai és szervezeti intézkedéseket valósít meg a feldolgozott személyes adatok titkosságának és integritásának biztosítása érdekében.

IX. További információ
Ha bármelyik az Ön adatai közül helytelen, kötelessége, hogy a lehető leghamarabb tájékoztassa az üzemeltetőt.
Amennyiben a fent említett jogok bármelyikét kívánja gyakorolni, a Roundtable on Ethnic Relations üzemeltetőt értesítheti egy  írásos, dátummal és aláírással ellátott kéréssel, a következő címre küldve: gdpr@ethnicrelations.ro

Mi, a Roundtable on Ethnic Relations szövetség, kötelesek vagyunk a kérelmeit indokolatlan késedelem nélkül megválaszolni, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül. Ez az időtartam két hónappal meghosszabbítható, ha szükséges, figyelembe véve a kérések összetettségét és számát.

Bármilyen információ vagy kérés a személyes adataival kapcsolatos jogok gyakorlása során ingyenes. Ha az Ön követelései súlyosan megalapozatlanok vagy túlságosan nagyok, különösen ismétlődő jellegük miatt, a Roundtable on Ethnic Relations megtagadhatja a kérés teljesítését, vagy ésszerű díjat számolhat fel az adminisztrációs költségek függvényében, ellenben kötelességünk bizonyítani a nyilvánvalóan megalapozatlan vagy túlzott keresletet.

Ha további kérdései vannak a személyes adatainak feldolgozásával és a fenti jogainak érvényesítésével kapcsolatban, írjon nekünk a gdpr@ethnicrelations.ro címre.

Ez a weboldal cookie-kat használ. A cookie-k használatával kapcsolatos további információért kérjük, látogasson el a következő linkre:

A weboldal cookie-kat alkalmaz. A böngészés folytatásával beleegyezik a használatukba. További ezzel kapcsolatos információért olvassa el a
cookie-kra vonatkozó szabályzatot
Cookie beállítások
Elfogadom a cookie-kat
A weboldal cookie-kat alkalmaz. A böngészés folytatásával beleegyezik a használatukba. További ezzel kapcsolatos információért olvassa el a
cookie-kra vonatkozó szabályzatot
Cookie beállítások
Elfogadom a cookie-kat